Årsmøte GSFK

Dato for årsmøte er satt til 3 mars 2021.

Av hensyn til dagens begrensede muligheter til å møtes vil dette årsmøtet bli hold på teams.

Informasjon og møteagenda blir gjort tilgjengelig på nettsidene og sendt ut på epost før møtet. Har du saker til årsmøtet vil styret ha dette inn senest 14 dager før møtet.

Informasjon om møtet finner du etter hvert her: Årsmøte GSFK