Frya høstleir

Hver høst samles vi på Frya for å fly i fjellheimen rundt Gubrandsdalen. Det kommer piloter fra mange klubber til arrangementet.

Påmelding kan du gjøre her.

Denne siden er en oversikt over plan og ansvar for å få til et hyggelig flytreff.

Her finner du

 • Tidsplan
 • Liste over deltagere
 • Pakkeliste

Har du spørsmål eller kommentarer kan du kontakte oss på info.gsfk@gmail.com

Frya 2021, 15 til 19 september.

Tidsplan

Søndag 12 september

Pakke ned MI, SF og DE i henger på Starmoen. Eventuelt flys SF opp på transportslep.


Onsdag 12 september

Peder flyr slepeflyet EIC til Frya. Vi frakter SF og DE fra Starmoen til Frya. SF slepes opp.

SF henger, Lars Henrik i Jon sin bil. DE i Ulf sin bil?

12 til 15 september

Flygeaktiviteter, briefing kl 10, utendørs pga corona hensyn. Ansvarlig ??

14 september lørdag kveld

Som tradisjonen tilsier, blir det fårikålmiddag på lørdag, etterfulgt med dessert. Husk å leggen inn informasjon om middag, se link på siden

søndag 15 september

Søndagen pakker vi flyene ned og kjører hjem.

Transportplan: DE Geir, SF Jon har bil Lars Henrik kjører. RA blir igjen.

Viktig gjeldende transport av fly, vi trenger folk som kan kjøre henger opp og ned, for SF må man han BE/B96 bilsertifikat. For de andre seilflytilhengerne må man sjekke vekt på fly og henger med vanlig B sertifikat.

HUSK: Ingen fly – ingen flyaktivitet så vi trenger flere som kan kjøre fly opp og ned.

Brukertilskudd i år er 600 kr og dekker Frya flyaktivitetene, faktura får du på lenken under:
https://bliseilflypilot.gsfk.no/medlemssider/butikksiden/brukertilskudd-frya/

Koronatiltak krever ekstra oppmerksomhet på renhold, dette gjelder bruk av klubbhus og bruk av kjøkken. Tilsvarende må vi ta hensyn til dette under fårikålmiddagen. Vi tar med antiback som vi har kjøpt inn til desinfeksjon av cockpit.

Meld deg om du kan ta ansvar for ulike oppgaver, spesielt viktig er frakt av fly.

Vi trenger litt informasjon fra deg ved påmelding. Gå inn på vedlagt lenke til skjema hvor du kan skrive inn nødvendige opplysninger: https://forms.gle/swb93oCwmG9r4g9M9

Frist så snart som mulig.

Meld deg også på via gsfk.no

Påmeldte

 • Alexander Boulland
 • Svein Larssen
 • Lars Henrik Fostvedt
 • Ulf Kielland-Lund
 • Jon Sletvold
 • Geir Anseth
 • Merete Saglien
 • Ola Nordengen
 • Finn Bergstrøm
 • Tobias Rønningen Binder
 • Mikael Valsgård
 • Mariann
 • Håvard Gangsås
 • Ole Petter Nyland
 • Peder Hansson Kristensen (slepepilot)

Huskeliste for Frya

Generelt:
• Bakkeradio
• Håndholdt radio
• Blybelte
• Bøtter, svamper, pusseskinn
• Vingetape
• Skjøteledning
• Daglogg med plate
• Pumpe til dekk

LN-GSF
• Skjermer GSF1 og GSF 2
• Lader
• Loggbok
• Håndbok (om noen skal ha utsjekk)
• Vannkanner, 2 stk
• Stropper
• Haledolly, evt. vinge dolly
• Vingetrekk
• Bensinkanner
• Slanger for påfylling av bensin
• Olje

LN-GDE
• Skjerm GSFK 3
• Lader
• Batterier
• Loggbok
• Håndbok (om noen skal ha utsjekk)
• Vannkanner
• Stropper
• Haledolly, evt. vingedolly
• Vingetrekk

LN-GRA
• Skjermer 2 stk
• Ladere
• Batterier
• Loggbok
• Håndbok (om noen skal ha utsjekk)
• Vannkanner
• Stropper
• Haledolly
• Vingetrekk (har vi det?)
• Blylodd
• Løse seterygger
• HC-utstyr