Før flyturen – betaling – rutiner

Før første flytur er det en del som skal på plass av registrering og betaling.

Sjekkliste

Det er flyaktivitet så og si hver helt på Starmoen, se oversikten i Aktiviteter med påmelding som viser hva som skjer og om det er instruktører til stede.

Årskort

Klubben disponerer tre fly som du med årskort kan fly så mange turer og timer som du ønsker uten noe ekstra betaling.

For lån av andre fly betaler du en en liten dagleie på 200kr, for eksempler med EFKS eller ORS fly. Det gir oss bedre tilgang til fly og mindre press på økonomien. Dagleien betales etterskuddsvis i butikken.

Selvassuranse komme i tillegg og skal være bestilt på nett før første flytur.

Timesleie

Dersom du betaler flyleie på timesbasis må du først ha betalt driftstilskudd, deretter betales hver flytur via butikken på denne nettsiden. Driftstilskuddet betales for et år av gangen, tilsvarende årskort men gir kun rett til timesleie.

Det er ikke dagleiebetaling når du har timesleie (den er inkludert i timesleien)

Selvassuranse komme i tillegg og skal være bestilt på nett før første flytur.

Se oversikt over priser 

Mestring frihet og naturopplevelser