Strekkflyging

Bli med på strekkflyging i Gardermoen Seilflyklubb.

Fra sesongen 2021 samler vi alle med interesse for strekkflyging som et eget team som er åpent for alle som ønsker å starte eller utvikle ferdighetene med å fly distanseoppgaver.

Det er lav terskel for å bli med i teamet, du ganske enkelt melde din interesse for å delta og er sertifikatpilot eller soloelev som trenger strekkflykompetanse.

Planlegge dagen for strekkflyging, dette tilpasses flyforhold og piloter.

  • Utnytte beste tid på dagen for strekkflyging (skoleflyging-turer før og etter)
  • Sette riktige oppgaver for dagen, to eller tre strekkturer på hvert fly
  • Etablere rekkefølge for hvem fly når, første tur lørdag flyr tur to eller tre søndag
Med fornuftig planlegging får vi lite bakketid for flyene våre og enda mere flytid.

Anbefalt litteratur

NLF strekkurs

Kurs

Seiflyakademiets nettkurs

Andre informasjonskanaler

Strekkflyteamet består av disse personene

SVEDANOR Fjellflygingskurs på Vågå isen i uke 11. Teori og praksis. Begrenset antall deltakere så meld deg på i god tid

Vågå Wavecamp i uke 11 –  Passer for medlemmer som har fjellflygingskurs. To eller flere medlemmer bør delta da alle må klare seg selv eller avtale samarbeid med andre.  Reserver fly via styret.
Sjekk ut: https://www.facebook.com/DFKwavecamp/

SVEDANOR Strekkkurs – Passer for alle som har sertifikat og kan fly termikk. Reserver fly via styret

Høstleir på Frya – Klubben har kurs i fjellflyging

Mestring frihet og naturopplevelser